Voor wie?

Opleiding tot Jobcoach

Onze opleiding tot Jobcoach is bedoeld om medewerkers en begeleiders in de werkvelden zorg, overheid, sociale zekerheid en welzijn te professionaliseren. Voor elk van deze vakgebieden zijn er specifieke modulen waarin de richting van het beroep verder wordt uitgewerkt.

Belangrijke uitgangspunten

De professional leert zijn* taken uit voeren met de grondhouding van volledige presentie voor de cliënten met wie hij werkt.
Daarnaast wordt de professional in staat gesteld een belangrijke rol te vervullen bij het stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij de inrichting van diens leven door het vergroten van de regie en autonomie van de cliënt.
Een derde belangrijke pijler is dat de professional leert hoe hij cliënten stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

De opleiding richt zich op professionals die werkzaam zijn in de arbeidsre-integratie, participatie en of zorg begeleiding. Het studietraject sluit aan bij functies als jobcoach, trajectbegeleider, re-integratiedeskundige, participatie coach, GGZ/AGZ begeleider en consulent.
Je cliënten zijn divers, maar behoren ook tot de groep mensen die vanuit maatschappelijke inactiviteit worden begeleid naar participatie en of werk.

* daar waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, dient ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen te worden.

Facebooktwitterlinkedinmail