Opleiding Jobcoach

Toelating

  • Deelnemers hebben minimaal MBO-niveau 4 of HAVO.
  • De opleiding is op HBO niveau en is als zodanig Post-HBO onderwijs.
  • Intakegesprek: Voor de toelating worden vooropleiding, relevant werkveld en motivatie beoordeeld. Voor een hele opleiding op Hbo-niveau is een Intake-procedure mogelijk.
  • Deelnemers dienen een functie of stageplaats te hebben die inhoudelijk aansluit bij de inhoud van de opleiding. Jobcoachopleidingen kan deelnemers mogelijk ondersteunen bij het vinden van een stageplaats.

Twee mogelijkheden

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Organisatie

De opleiding duurt 6-9 maanden en telt in totaal 19 lesdagen. De lesdag wordt in overleg met de studenten nader bepaald.

De groepsgrootte is maximaal 15 deelnemers.

De opleiding bestaat uit zes modulen van elk 4 ECTS plus een eindopdracht van 6 ECTS. Het totaal staat voor 30 ECTS, dit is vergelijkbaar met een half collegejaar. De behaalde studiepunten zijn ook relevant in het kader van Permanente Educatie (PE): je ontvangt desgewenst een PE-certificaat.

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System.Dit is een Europese standaard die studieresultaten in het hoger onderwijs vergelijkbaar maakt binnen een grote groep Europese landen. Een volledig academisch jaar staat voor 60 ECTS.

Toetsing

Elke module wordt afgesloten met een eindtoets, bijvoorbeeld een opdracht, casus of werkstuk. Toetsing vindt plaats in week 6 van de module.

Gedurende het laatste gedeelte van het traject werken de deelnemers aan de eindopdracht. Deze bestaat bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een eindverslag over de ontwikkeling van het POP/PAP van de jobcoach met als aandachtspunt de grondhouding.
  2. Een mondelinge presentatie.

Erkenning

Onze leergang is ook erkend door de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS). De NVS is onderdeel van de Europese vereniging, EUSE, en de wereldassociatie voor Supported Employment (WASE).

Kosten

De kosten voor de totale opleiding bedragen in 2021 € 3.995 per persoon. Dit is exclusief een eventuele inschrijving bij Breederode Hogeschool (€ 500,00) en exclusief een eventuele EVC-intake. BTW is niet van toepassing.

Facebooktwitterlinkedinmail