Jobcoach Nieuwe Stijl

De veranderingen in de sociale zekerheid en zorg volgen elkaar snel op. Aan de jobcoach worden andere eisen gesteld.

De opleiding ‘Jobcoach nieuwe stijl’ bevat alle elementen om aan de veranderende eisen te voldoen. De docenten komen allen uit de beroepspraktijk.

Er wordt in het programma veel aandacht geschonken aan:
– historisch perspectief van wetten en regels incl. Participatiewet, WLZ, Jeugdzorg, Wmo
– markt- en werkgeversbenadering
– het meten en ontwikkelen van adviesvaardigheden
– behandeling van de nieuwste instrumenten (test- en diagnose-instrumenten, E-portfolio’s)
– werken met social media
Het programma is aangepast aan de structuur van het Hbo-onderwijs.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

De praktijkervaring loopt als een rode draad door het studieprogramma.
Naast een stevige theoretische basis zijn er veel lessen volgens de methode van Action Learning.
Kortom: de opleiding ‘Jobcoach nieuwe stijl’ leidt op tot een vakbekwame up-to-date jobcoach.

Facebooktwitterlinkedinmail